Johtokunnan toimintakertomukset

Juuan Urheilijat ry

Toimintakertomus vuodelta 2020

 

Vuosi oli Juuan Urheilijoiden 53. toimintavuosi.

Johtokunnassa ovat toimineet: puheenjohtaja Jarmo Vepsäläinen, varapuheenjohtaja Raili Nevalainen, sihteeri/rahastonhoitaja Marja-Leena Vepsäläinen sekä jäseninä Aimo Nykänen, Raimo K. Tuononen, Armi Repo, Kirsi Martikainen, Elisa Ryhänen ja Ville Ovaskainen. Johtokunta on kokoontunut 6 kertaa ja käsitellyt 75 pykälää. Seuran vuosikokoukseen työppärillä osallistui 6 seuran jäsentä ja syyskokoukseen 12 äänivaltaista jäsentä.

Seuran vuosibudjetti oli 25.775 €. Kunnan toiminta-avustusta saatiin 4.200 €. Toimintaan on hankittu varoja edelleen mainostuotoilla ja muutamilla talkoilla sekä jäsenmaksutuotoilla. Korona-pandemian ja siitä johtuneiden rajoitusten vuoksi suurin osa seuran tapahtumista ja talkoista jäivät toteutumatta ja näin ollen myös seuran varainhankinta on jäänyt minimaalisen pieneksi.

Juuan Urheilijat luopui alkuvuonna nyrkkeilytoiminnasta paikkakunnalle edellisen vuoden lopulla perustetun erikoisseura Kehäkaverit ry:n hyväksi. JuuU:n omistamat nyrkkeilyvälineet luovutettiin samassa yhteydessä korvauksetta uudelle seuralle. Samalla erottiin myös Suomen Nyrkkeilyliiton jäsenyydestä. Liiton jäsenmaksu (300 €) ehdittiin maksaa tammikuussa ennen eroprosessin käynnistymistä eikä liitto sitä palauttanut.

Toimintasuunnitelmassa mainitut kahdet JuuU:n järjestämät tanssit työppärillä jäivät toteutumatta Korona-rajoitusten vuoksi. Myöskään perinteisiä järjestyksenvalvojatehtäviä kesällä ei ollut tapahtumien peruuntumisen vuoksi. Ainoa järkkäritehtävä oli Mummo-diskossa elokuun alussa.

Juuan Urheilijat teki kuntalaisaloitteen, jossa esitettiin, että myös Juuan kunta kouluttaisi järjestyksenvalvojia sekä omaan käyttöön että käytettäväksi muiden tahojen tilaisuuksissa. Aloitteeseen suhtauduttiin myötämielisesti. Huhtikuulle Juukaan suunniteltu järjestyksenvalvojan kertauskurssi peruuntui Korona-rajoitusten vuoksi ja koulutuksen saanti vaati paljon työtä ja neuvotteluja sekä korttien ennakkohakemuksia jne.. Ko. koulutus toteutui vasta lokakuussa, mutta tämän myötä saatiin uusittua järjestyksenvalvojien kortit viideksi vuodeksi.

Seuran bussiin myytiin mainostilaa.

Seuralehti Piikkarin osalta olisi kyseessä ollut painetun lehden 46. vuoisikerta, mutta Korona-pandemian kakkosvaiheen vuoksi tästä pitkän harkinnan jälkeen raskain mielin luovuttiin. Korona –Piikkari julkaistiin joulukuussa seuran nettisivuilla ja tähän koottiin niitä juttuja ja asioita, joita oli aiottu alun perin painettuun lehteen.

Toinen raskas päätös liittyi joulupukkipalveluun. Joulupukkipalvelua ei voitu Korona-rajoitusten vuoksi toteuttaa ja 41. jouluaaton pukkipalvelu joudutiin ”korvaamaan” vain seuran FB-sivuilla julkaistulla pukin tervehdysvideolla.

Buffettia pidettiin vain lentopallon Loppiaisturnauksessa, sillä muita sellaisia turnauksia ja tapahtumia, joissa buffettia olisi pidetty, ei voitu rajoitusten vuoksi toteuttaa.

Seuran pienoisbussia (hankittu 2008) säilytettiin ”seuran toimistolla” puheenjohtajan ja sihteerin pihassa. Bussin mittariin kertyi Korona-vuoden aikana vain 2450 kilometriä. Seuran yleisurheilun kilpailu- ja leiritysmatkoja oli tästä noin 440 kilometriä, kuntojaoston osuus oli lähes 1600 kilometriä. Johtokunnan vastuulle kuuluvia huolto-, yms. matkoja kertyi noin 280 kilometriä. Loput, noin 150 kilometriä, muodostuivat yhteistyötahojen maksullisista ajoista. Korona-rajoituksista johtuen kilpailuja, leirityksiä ja tapahtumia jouduttiin perumaan todella paljon ja näin ollen bussikaan ei juuri liikahtanut paikaltaan normaaleihin vuosiin verrattuna. Bussin huollosta vastasi Aimo Nykänen.

Seuralla on toistaiseksi myönnetty rahankeräyslupa K-Marketin asiakkaiden pullonpalautuslahjoituksia varten. Lupa on pelkästään JuuU:n nimissä, mutta tuotto jaetaan edelleen tasan JuuU:n, JuPS:n ja Coach-Teamin kesken.

Seuralla on ollut yleishyödyllisten yhteisöjen verohuojennus-päätös viideksi vuodeksi ajalle 2015-2019. Uutta lupaa haetaan vuosille 2020-2024 vuoden 2020 tilinpäätöksen tultua vahvistetuksi.

Seuran jäsenmäärä oli vuoden lopussa 378, joista reilut 160 on alle 15-vuotiaita. Jäsenmäärän laskussa näkyy juukalaisten syntyvyyden väheneminen, työn perässä muualle muutto sekä muutamien perheiden poisjäänti seuran toiminnasta. Seuran jäsenrekisterin ylläpito ja laskutus on ”seuran toimistolla” ja siitä vastaa seuran puheenjohtaja.

Poikkeuksellisesti Juuan Urheilijoiden vuoden JuuUlainen julkistettiin seuran syyskokouksessa 9.10. ja tällä kertaa johtokunnan valinta kohdistui Merja Tukiaisen ja Jarno Nousiaisen perheeseen. Perusteluina valinnalle oli heidän useita vuosia kestänyt aktiivinen osallistuminen seuran eri toimintoihin ja tapahtumiin kuten LETE-kerhoihin, kisoihin ja lentopalloon koko perheen toimesta pitkästä matkasta huolimatta. Perhe on myös innokkaita luonnossa liikkujia ja aktiivisia toimijoita useammassakin yhdistyksessä.

TUL:n Karjalan piirin piirihallitukseen on kuulunut jäsenenä seuran puheenjohtaja Jarmo Vepsäläinen ja uutena myös seuran sihteeri Marja-Leena Vepsäläinen. Piirin yleisurheilujaostoon ovat kuuluneet Teuvo Närhi ja Aimo Nykänen.

Jänteen kanssa 20.1. pidettyyn hiihtopalaveriin osallistui JuuU:sta kuusi henkilöä.

Vuoden aikana muistettiin lukuisia seuran jäseniä ja yhteistyökumppaneita. Muistettiin kevään ylioppilasta JuuU:n ohjaajana toiminutta Paju Repoa lahjakortilla ja seuran  historiakirjalla.

Puheenjohtaja osallistui Eino Maksimaisen liikuntaneuvos-kahvitukseen helmikuussa Tohmajärvellä. Einolle luovutettiin seuran historiakirja.

Ahmovaaran monitoimitaloon kävivät tutustumassa maaliskuussa puheenjohtaja ja sihteeri luovuttaen Ahman Pojille lentopalloja ja JuuU:n historiakirjan.

Ville Miettistä ja johtokunnan jäsen Elisa Ryhästä muistettiin perheisiin syntyneiden vauvojen johdosta ja syntymäpäivien osalta muistettiin seuraavia: Pirkko Inkinen 75v, Paavo Muhonen 70v, Raimo Simanainen 70v, Keijo Tanskanen 70v, Irja Simanainen 60v ja Jänteen puheenjohtaja Martti Jaatinen 60v. Jaana Väyrystä muistettiin Elli-valinnan johdosta ja Maakuntajohtajaksi siirtyvää kunnanjohtaja Markus Hirvosta kiitettiin hyvästä yhteistyöstä ja osallistumisesta JuuU:n toimintaan.

Kaikille JuuU:n jäsenille lähetettiin joulun alla joulukortti, jossa joulutervehdyksen ohella kerrottiin vuoden 2021 jäsenmaksun vapaaehtoisuudesta.

Seuran kunniajäseniksi kutsuttiin vuosikokouksessa Juho Parviainen ja Hilkka Lampinen, mutta Korona-rajoitusten vuoksi heidän kukitus ja kahvitus voitiin hoitaa vasta syyskokouksessa.

Lisäksi muistettiin seuran toiminnantarkastajia.

Varkauden urheiluseurat ry digitoi kaikki Piikkari-lehdet vuosilta 1975-2019 sekä seuran vanhoja valokuvia vuosilta 1968-2000. Lisäksi ko. vanhat valokuvat liimattiin Varkaudessa paperiarkeille.

Seuralle hankittiin 200 mainoskynää lahjoiksi ja jaettaviksi palkintoina kisoissa ja tapahtumissa.

Vuosi 2020 Korona-rajoituksineen on aiheuttanut seuralle ja seuratoimijoille varsin paljon ylimääräistä päänvaivaa. Tapahtumia, kilpailuja ja toimintoja on jouduttu perumaan, vaihtoehtoisia toimintoja on mietitty ja toteutettu mitä on pystytty. Lisäksi kuntaan on pitänyt laatia jos jonkinlaista lisäselvitystä em. asioista ja Koronan vaikutuksista yleisesti toimintaan ja kunnan ohjeistus näistä on ollut sangen epäselvää ja ristiriitaistakin. Kaikki tämä yleisen selviytymisen ohella on tuonut seuratoimijoille ja seurapäättäjille ylimääräistä työtä.

Seuran tapahtumista tiedotettiin Vaarojen Sanomissa ja seuran omilla harrasteryhmissä jaetuilla tiedotteilla.

Seuran tietoja on luettavissa myös seuran nettisivuilla, joiden ylläpidosta on vastannut pääosin puheenjohtaja ja kuntojaoston osalta Armi Repo. Facebook-sivujen päivityksestä on vastannut Annika Tolvanen.

Juuan Urheilijat oli edelleen mukana paikkakunnalla monien tapahtumien järjestelyissä, mitä nyt Korona-rajoitusten vuoksi pystyi järjestämään. Yhteistyötä tehtiin monien eri tahojen kanssa, mm. kunnan kulttuuri- ja liikuntatoimi, Juuan Jänne, Juuan Palloseura, Coach Team, Pohjois-Karjalan Osuuspankki, Juuan sydänyhdistys, Juuka-seura, Etelä-Suomen Juuka-seura, Juuan Riistanhoitoyhdistys, Juuan työväenyhdistys. Tarkemmin tapahtumista, osallistujamääristä ja yhteistyökuvioista kerrotaan kunkin jaoston toimintakertomuksessa.