Johtokunnan toimintakertomukset

Juuan Urheilijat ry

Toimintakertomus vuodelta 2022

 

Vuosi oli Juuan Urheilijoiden 55. toimintavuosi, jota väritti alkuvuotta Korona ja sen tuomat rajoitukset ja loppuvuodesta flunssakausi. Juhlavuotta juhlistettiin tavallista juhlavammalla vuosikokouksella ja kesällä LETE-Fantti-juhlakisoilla yhdessä Jänteen kanssa.

Johtokunnassa ovat toimineet: puheenjohtaja Jarmo Vepsäläinen, varapuheenjohtaja Raili Nevalainen, sihteeri/rahastonhoitaja Marja-Leena Vepsäläinen sekä jäseninä Aimo Nykänen, Raimo K. Tuononen, Armi Repo, Kirsi Martikainen, Elisa Ryhänen ja Ville Ovaskainen. Johtokunta on kokoontunut 3 kertaa ja käsitellyt 36 pykälää. Seuran vuosikokoukseen työppärillä osallistui 12 seuran jäsentä ja 4 muuta henkilöä sekä syyskokoukseen 21 äänivaltaista jäsentä ja 5 lasta.

Seuran juhlavuoden merkeissä hankittiin seuran logolla varustettuja karamelli- ja laastaripaketteja. Näitä jaettiin vuoden aikana talkoolaisille, lasten vanhemmille sekä turnausten ja kilpailujen palkintoina ja vuoden viimeisissä tansseissa tanssijoille kiitoksena. Lisäksi seuran historiakirjaa on levitetty laajasti mm. LETE-perheiden vanhemmille.

Juhlavuosikokous järjestettiin työppärillä 25.3. ja paikalle oli kutsuttu myös kunnanjohtaja ja piirin puheenjohtaja. Juhlavuoden merkeissä jäsenistölle oli haettu sekä TUL:n että OKM:n ansiomerkkejä, joista osa jaettiin vuosikokouksessa ja loput kesällä juhlakisoissa. TUL:n kultainen ansiomerkki myönnettiin Pirkko Inkiselle, Raili Nevalaiselle ja Armi Revolle, liiton kultaisen seuratyömerkin saivat Hilkka Lampinen, Yrjö Ryhänen, Keijo Tanskanen ja Pentti Voutilainen. OKM:n ansioristi myönnettiin Jarkko Tuonoselle, Raimo Tuonoselle ja Marja-Leena Vepsäläiselle sekä ansiomitali Kirsi Martikaiselle. Seuran ansiomitalit jaettiin Leena Kakkiselle (57), Kirsti Kirjonen-Rossille (58), Kirsi Martikaiselle (59), Olavi Pennaselle (60), Veijo Saarelaiselle (61) ja Martti Jaatiselle (62). Seuran kunniajäseniksi kutsuttiin Arvo Hynynen, Teuvo Närhi ja Risto Repo.

Seuran perustamispäivänä 26.4. käytiin juhlavuoteen liittyen viemässä ruusut edesmenneiden seuran perustajajäsenten ja puheenjohtajien haudoille.

Seuran vuosibudjetti oli 17.860 €. Kunnan toiminta-avustusta saatiin 4.000 €. Toimintaan on hankittu varoja edelleen muutamilla mainostuotoilla ja talkoilla sekä jäsenmaksutuotoilla. Järjestyksen valvontaa tehtiin heinäkuussa torilla Kotiseutupäivien avajaisissa yhdessä työväenyhdistyksen kanssa ja Mökkiläispäivässä Paalasmaassa JuuU:n omana toimintana sekä työppärin viisissä tansseissa syyskaudella.

Seuralehti Piikkarin painettua lehteä ei enää tehty eikä erillistä Netti-Piikkaria. Seuran nettisivuilla julkaistiin tapahtumista ja kilpailuista juttuja. Osa näistä jutuista oli julkaistu myös paikallislehdessä.

Juuan työväenyhdistys ilmoitti kesällä, ettei JTY enää järjestä tansseja työppärillä. Tanssiyleisön toiveista ja kysynnästä johtuen alettiin miettiä mahdollisuutta järjestää tansseja syksyllä 2022 kokeilumielessä yhdessä muiden järjestöjen kanssa. Järjestämisen osalta päädyttiin ratkaisuun, että JuuU ja Juuan Eläkkeensaajat kokeilevat yhdessä tanssien järjestämistä syyskaudella. Syksyllä järjestettiin viidet tanssit sen verran hyvällä tuloksella, että tanssitoimintaa päätettiin jatkaa vuonna 2023 ainakin kevätkaudella. Päävastuu tansseista on ollut JuuU:lla. Tanssien tiimoilta JuuU:n talkooporukka on siivonnut työppärin ennen ja jälkeen em. tanssien sekä kesällä yhdessä Eläkkeensaajien kanssa talo suursiivottiin katosta lattiaan kahtena päivänä yhdeksän hengen voimin käyttäen siihen yhteensä 50 tuntia.

Joulupukkipalvelua järjestettiin perinteisesti jouluaattona sekä muutamissa tapahtumissa ennen sitä. Pukkipalveluun osallistui 10 henkilöä ja pukit vierailivat 39 kodissa aattona ja neljässä (4) tilaisuudessa ennen joulua. Pukkipalaveri pidettiin aaton aattona seuran toimistolla. JuuU:n pukkipalvelu on toiminut yli 40 vuotta ja siitä saadaan edelleen paljon kiitosta ja hyvää palautetta. Seuran pukit tuottavat hyvää mieltä suurella joukolle lapsia ja aikuisia monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa sekä tietenkin aattona sekä juukalaisille että muualta Juukaan joulua viettämään tulleille perheille.

JuuU:n buffettia järjestettiin varsinaisesti kahdessa lentopalloturnauksessa.

Seuran pienoisbussia (hankittu 2008) säilytettiin ”seuran toimistolla” puheenjohtajan ja sihteerin pihassa. Bussin mittariin kertyi vain noin 2000 kilometriä. Seuran yleisurheilun kilpailumatkoja oli tästä 309 kilometriä, kuntojaoston osuus oli noin 430 kilometriä. Johtokunnan vastuulle kuuluvia huolto-, yms. matkoja kertyi 270 kilometriä. Ulkopuolisten tahojen maksullisia ajoja oli selvästi aiempia vuosia vähemmän, sillä näitä kertyi vain vajaat 200 kilometriä. Bussin huollosta vastasi Aimo Nykänen. Vähäisen tarpeen vuoksi bussi päätettiin laittaa marraskuusta alkaen seisontavakuutukseen toistaiseksi ja siirrettiin talvisäilytykseen Aimon pihaan Vihtasuolle.

Seuralla on toistaiseksi myönnetty rahankeräyslupa K-Marketin asiakkaiden pullonpalautuslahjoituksia varten. Lupa on pelkästään JuuU:n nimissä, mutta tuotto jaetaan edelleen tasan JuuU:n, JuPS:n ja Coach-Teamin kesken.

Seuralla on voimassa yleishyödyllisten yhteisöjen verohuojennus-päätös viideksi vuodeksi ajalle 2020-2024.

Seuran jäsenmäärä oli vuoden lopussa 347, joista reilu kolmannes on alle 15-vuotiaita. Jäsenmäärän laskussa pidemmällä ajalla näkyy juukalaisten syntyvyyden väheneminen sekä lasten poisjäänti seuran toiminnasta. Poismuuttaneita on myös jonkin verran, mutta myös Juukaan muuttaneita on tullut mukaan toimintaan.  Seuran jäsenrekisterin ylläpito ja laskutus on ”seuran toimistolla” ja siitä vastaa seuran puheenjohtaja.

Juuan Urheilijoiden vuoden JuuUlainen julkistettiin perinteisesti Joulu-LETEssä. ja tällä kertaa johtokunnan valinta kohdistui Hilkka Lampiseen. Perusteluina valinnalle oli hänen pitkäaikainen ja monipuolinen toiminta seurassa mm. kuntojaostossa. Hän on osallistunut aktiivisesti seuran retkiin, kokouksiin, tapahtumiin ja talkoisiin. Lisäksi hän on leiponut arpajaisiin ja buffettiin, avustanut mm. lentopalloturnausten buffetissa ja ollut toimitsijana lasten tapahtumissa.

TUL:n Karjalan piirin piirihallitukseen ovat kuuluneet jäseninä seuran puheenjohtaja ja sihteeri. Piirikokoukseen seuran edustajana osallistui Raili Nevalainen. Piirihallitus on kokoustanut edellisvuosia useammin, sillä piirin murroskausi on näkynyt toiminnassa ja päätöksenteossa..

Juuan Urheilijat kustansi perinteiseen tapaan karttamaksut Jänteen torstairasteilla 2.6. Taivaanpankiolla. Osallistujamäärä 57. Ratamestarit Reima ja Ville Ovaskainen kiittelivät erityisesti JuuU:n LETE-ryhmää mukanaolosta.

Koko perheen Liikuntapäivä järjestettiin 5.7. Ilvolankosken kentällä. JuuU on ollut aloitteen tekijä ja koollekutsuja. Järjestelyjen osalta pidettiin kolme suunnittelupalaveria. Koronan vuoksi tapahtuma siirtyi talvelta ensin keväälle ja lopulta kesään Ellinpäivien tapahtumaksi. Tämä osoittautui hyväksi ratkaisuksi.

Vuoden aikana muistettiin lukuisia seuran jäseniä ja yhteistyökumppaneita.

Syntymäpäivän osalta muistettiin Arvo Hynystä (70v) seuran viirillä ja pyyhkeellä, Markku Leinosta (70v) seuran historiakirjalla, Sinikka Väyrystä (70v) lahjakortilla sekä Virpi Nevalaista (50v) seuran pyyhkeellä. Ahman Poikia (65v), Juuan Sydänyhdistystä (50v), Coach Team Juukaa (30v) ja Etelä-Suomen Juuka-seuraa (50v) muistettiin merkkipäivien johdosta. Puheenjohtaja ja sihteeri ovat osallistuneet em. juhliin. Lisäksi muistettiin seuran toiminnantarkastajia. Juuan Elliä Minnamari Harpelaa muistettiin seuran historiakirjalla.

Etelä-Suomen Juuka-seuran 50-vuotisjuhlissa seuramme puheenjohtaja ja sihteeri saivat Karjalan liiton pronssiset ansiomerkit ansiokkaasta toiminnasta ja yhteistyöstä.

Seuran tapahtumista tiedotettiin Vaarojen Sanomissa ja seuran omilla harrasteryhmissä jaetuilla tiedotteilla. Paikallislehdestä on saatu hyvin palstatilaa sekä tapahtumien ennakkojuttuihin että itse tapahtumista uutisointiin.

Seuran tietoja on luettavissa myös seuran nettisivuilla, joiden ylläpidosta on vastannut pääosin puheenjohtaja ja kuntojaoston osalta Armi Repo. Facebook-sivujen päivityksestä on vastannut Elisa Ryhänen, joka lisäksi vastasi seuran Instagram-tiedotuksesta.

Juuan Urheilijat on osallistunut aktiivisesti useamman henkilön voimin kaikkiin kunnan järjestämiin liikuntapalavereihin. Seura on esittänyt kuntaan huolensa mm. vapaa-aikakoordinaattorin tehtävänkuvasta ja tehtävien hoidosta, koska urheiluseurat tarvitsevat toimintansa hoitamiseksi tukea kunnan taholta.

Juuan Urheilijat oli edelleen mukana paikkakunnalla monien tapahtumien järjestelyissä. Yhteistyötä tehtiin monien eri tahojen kanssa, mm. Juuan kunnan liikuntatoimi, Juuan Jänne, Juuan Palloseura, Coach Team, Juuan sydänyhdistys, Etelä-Suomen Juuka-Seura, Juuan työväenyhdistys, Juuan Eläkkeensaajat, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Juuka-Seura ja Pohjois-Karjalan Osuuspankki. Tarkemmin tapahtumista, osallistujamääristä ja yhteistyökuvioista kerrotaan kunkin jaoston toimintakertomuksessa.