Johtokunnan toimintakertomukset

Juuan Urheilijat ry

Toimintakertomus vuodelta 2023

 

Vuosi oli Juuan Urheilijoiden 56. toimintavuosi. Toimintavuoden aikana alkoi osallistujamäärissä ja tapahtumissa näkyä toiminnan vilkastumista Koronan jälkeen.

Johtokunnassa ovat toimineet: puheenjohtaja Jarmo Vepsäläinen, varapuheenjohtaja Raili Nevalainen, sihteeri/rahastonhoitaja Marja-Leena Vepsäläinen sekä jäseninä Aimo Nykänen, Raimo K. Tuononen, Armi Repo, Kirsi Martikainen, Elisa Ryhänen ja Ville Ovaskainen. Johtokunta on kokoontunut 3 kertaa ja käsitellyt 33 pykälää. Seuran vuosikokoukseen työppärillä osallistui 9 seuran jäsentä ja syyskokoukseen samoin 9 jäsentä.

Seuran vuosibudjetti oli 16.530 €. Kunnan toiminta-avustusta saatiin 3.400 €. Toimintaan on hankittu varoja edelleen muutamilla mainostuotoilla ja talkoilla sekä jäsenmaksutuotoilla. Järjestyksen valvontaa tehtiin vuoden aikana kaikissa työppärillä järjestetyissä 12 tansseissa sekä 10.-11.6. Koulukeskuksen alueella järjestetyillä Pielisen Karjalan Messuilla.

Seuran nettisivuilla julkaistiin tapahtumista ja kilpailuista juttuja. Osa näistä jutuista oli julkaistu myös paikallislehdessä.

Yhdessä Juuan Eläkkeensaajien kanssa järjestettiin kevätkaudella viidet (5) tanssit ja syyskaudella samoin viidet (tanssit). Päävastuu toteutuksesta on ollut JuuU:lla ja kaikki tarvittavat luvat ja sopimukset on hoidettu JuuU:n nimissä. Tanssien tiimoilta JuuU:n talkooporukka on siivonnut työppärin ennen ja jälkeen tanssien sekä kesällä tehtiin talon sisällä suursiivous. Kahvion leivontavuoroja on jaettu Eläkkeensaajien talkoolaisten kanssa. Työväentalon viihtyisyyden parantamiseen on käytetty tanssien tuottoa mm. hankkimalla taloon uudet verhot. Tanssit ovat saavuttaneet hyvän suosion ja tanssijoita on ollut keskimäärin 75. Tanssijoista suurin osa tulee Juuan ulkopuolelta pitkistäkin matkoista ja juukalaisia on lipun lunastaneista hieman yli kolmannes.

Tansseja järjestämällä on tarjottu aikuisväestölle hyvinvointia ja iloa liikunnan ja sosiaalisen kanssakäymisen merkeissä. Olemme iloisia ja onnellisia siitä, että ihmiset ovat käyttäneet mahdollisuutta hyväkseen ja osallistuvat tansseihimme.

Souvareiden 45-vuotisjuhlakonserttiin järjestettiin retki 11.11. Joensuuhun. Osallistujia 21 henkilöä.

Joulupukkipalvelua järjestettiin perinteisesti jouluaattona sekä muutamissa tapahtumissa ennen sitä. Pukkipalveluun osallistui 8 henkilöä ja pukit vierailivat 31 kodissa aattona ja neljässä (4) tilaisuudessa ennen joulua. Pukkipalaveri pidettiin aaton aattona seuran toimistolla. JuuU:n pukkipalvelu on toiminut yli 40 vuotta ja siitä saadaan edelleen paljon kiitosta ja hyvää palautetta. Seuran pukit tuottavat hyvää mieltä suurelle joukolle lapsia ja aikuisia monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa sekä tietenkin aattona sekä juukalaisille että muualta Juukaan joulua viettämään tulleille perheille.

JuuU:n buffettia järjestettiin varsinaisesti kahdessa lentopalloturnauksessa.

Seuran pienoisbussia (hankittu 2008) säilytettiin ”seuran toimistolla” puheenjohtajan ja sihteerin pihassa. Bussin mittariin kertyi vain hieman yli 500 kilometriä. Bussin huollosta vastasi Aimo Nykänen. Vähäisen tarpeen vuoksi bussi päätettiin laittaa jälleen marraskuusta alkaen seisontavakuutukseen toistaiseksi ja siirrettiin talvisäilytykseen Aimon pihaan Vihtasuolle. Bussin vähäisen käytön ja tarpeen vuoksi päätettiin laittaa auto myyntiin ja talven aikana pyritään bussista tekemään järkevät kaupat.

Seuralla on toistaiseksi myönnetty rahankeräyslupa K-Marketin asiakkaiden pullonpalautuslahjoituksia varten. Lupa on pelkästään JuuU:n nimissä, mutta tuotto jaetaan edelleen tasan JuuU:n, JuPS:n ja Coach-Teamin kesken.

Seuralla on voimassa yleishyödyllisten yhteisöjen verohuojennuspäätös viideksi vuodeksi ajalle 2020-2024.

Seuran jäsenmäärä oli vuoden lopussa 332, joista reilu kolmannes on alle 15-vuotiaita. Jäsenmäärän laskussa pidemmällä ajalla näkyy juukalaisten syntyvyyden väheneminen. Poismuuttaneita on myös jonkin verran, mutta myös Juukaan muuttaneita on tullut mukaan toimintaan.  Seuran jäsenrekisterin ylläpito ja laskutus on ”seuran toimistolla” ja siitä vastaa seuran puheenjohtaja.

Juuan Urheilijoiden vuoden JuuUlainen julkistettiin perinteisesti Joulu-LETEssä. ja tällä kertaa johtokunnan valinta kohdistui Onni Kirjavaiseen. Perusteluina valinnalle oli hänen pitkäaikainen toiminta seurassa mm. joulupukkipalvelussa. Hän on lisäksi tehnyt aktiivisesti talkoita työväentalon tanssien tiimoilta sekä on omalla aktiivisella liikunnallaan positiivinen esimerkki muille liikkujille.

TUL:n Karjalan piirin piirihallitukseen ovat kuuluneet jäseninä seuran puheenjohtaja ja sihteeri. Piirikokoukseen seuran edustajina osallistuivat Raili Nevalainen ja Aimo Nykänen. Piirihallitus on kokoustanut edellisvuosia vähemmän ja menossa on piirin lopettamisprosessi ja toimintojen yhdistäminen TUL Järvi-Suomeen.

Juuan Urheilijat kustansi perinteiseen tapaan karttamaksut Jänteen torstairasteilla 7.9. Ilvolankosken maastossa. Osallistujamäärä 55. Ratamestarit Reima ja Ville Ovaskainen kiittelivät erityisesti JuuU:n LETE-ryhmää mukanaolosta.

Vuoden aikana muistettiin lukuisia seuran jäseniä ja yhteistyökumppaneita.

Merkkipäivän osalta muistettiin useita seuramme jäseniä ja yhteistyötahoja.

Seuran tapahtumista tiedotettiin Vaarojen Sanomissa ja seuran omilla harrasteryhmissä jaetuilla tiedotteilla. Paikallislehdestä on saatu hyvin palstatilaa sekä tapahtumien ennakkojuttuihin että itse tapahtumista uutisointiin.

Seuran tietoja on luettavissa myös seuran nettisivuilla, joiden ylläpidosta on vastannut pääosin puheenjohtaja ja kuntojaoston osalta Armi Repo. Facebook-sivujen päivityksestä on vastannut Elisa Ryhänen, joka lisäksi vastasi seuran Instagram-tiedotuksesta.

Juuan Urheilijat on osallistunut aktiivisesti useamman henkilön voimin kaikkiin kunnan järjestämiin liikuntapalavereihin. Lisäksi on pidetty palavereja yhteisten tapahtumien suunnittelusta ja toteutuksesta useiden eri järjestöjen kanssa.

Juuan Urheilijat oli edelleen mukana paikkakunnalla monien tapahtumien järjestelyissä. Yhteistyötä tehtiin monien eri tahojen kanssa, mm. Juuan kunnan liikuntapalvelut, Juuan Jänne, Juuan Palloseura, Coach Team, Juuan Sydänyhdistys, Etelä-Suomen Juuka-Seura, Juuan työväenyhdistys, Juuan Eläkkeensaajat, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Juuka-Seura, Pohjois-Karjalan Liikunta, kunnan vammaisneuvosto, Eläkeliitto, Syöpäyhdistys, Lions Club Juuka ja Pohjois-Karjalan Osuuspankki. Tarkemmin tapahtumista, osallistujamääristä ja yhteistyökuvioista kerrotaan kunkin jaoston toimintakertomuksessa.