Johtokunnan toimintakertomukset

Juuan Urheilijat ry

Joihtokunnan toimintakertomus vuodelta 2018

 

Vuosi oli Juuan Urheilijoiden 51. toimintavuosi.

Johtokunnassa ovat toimineet: puheenjohtaja Jarmo Vepsäläinen, varapuheenjohtaja Kauko Räsänen, sihteeri/rahastonhoitaja Marja-Leena Vepsäläinen sekä jäseninä Aimo Nykänen, Raimo K. Tuononen, Raili Nevalainen, Armi Repo, Eija Hokkanen, Kirsi Martikainen ja Ville Ovaskainen. Johtokunta on kokoontunut 6 kertaa ja käsitellyt 75 pykälää. Seuran vuosikokoukseen työppärillä osallistui 13 seuran jäsentä ja syyskokoukseen 12 äänivaltaista jäsentä ja 2 junioria.

Seuran vuosibudjetti oli 28.600 €. Kunnan toiminta-avustusta saatiin 5.000 €. Toimintaan on hankittu varoja edelleen mainostuotoilla ja monenlaisilla talkoilla, joita on jouduttu karsimaan toimijoiden vähenemisen ja ikääntymisen vuoksi. Nuoria ei ole saatu riittävästi mukaan seuran toimintoihin. Ylimääräistä työtä aiheutti toiminta-avustuksen haun ja jatkossa myös tilityksen siirtyminen sähköiseen muotoon. Ko. sähköinen prosessi ei kaikilta osin sovellu monilajisen yleisseuran toiminnan kuvaukseen eikä ole kovinkaan yksinkertainen eikä selkeä. Lisäksi vuosittain on tullut monenlaista byrokratiaa ja erilaisten selvitysten tekoa lisää seuratyöhön kuten henkilötietorekisteri, tuloverorekisteri, laajat pelastussuunnitelmat tapahtumiin, järjestyksenvalvojavaatimukset, pankki- ja postipalvelujen vaikeutuminen jne. Kaikki nämä ovat lisänneet seurojen toimihenkilöiden työtaakkaa entisestään. Varsinainen urheiluseuran toiminnan tarkoitus tahtoo jäädä sivuseikaksi.

Tansseja järjestettiin Työppärillä kaksi kertaa. Molemmissa tansseissa musiikista vastasi Markku Leinonen. Kevään tanssit pyörähdeltiin maaliskuussa 50:n tanssijan voimin ja joulukuussa pääsylipun lunasti 34 tanssijaa. Molemmilla kerroilla järkkäreinä olivat Aimo Nykänen sekä Jarmo ja Marja-Leena Vepsäläinen ja lipunmyynnissä Kauko Räsänen. Arpajaiset järjestettiin molemmilla kerroilla.

Seuran bussiin myytiin mainostilaa.

Kotiseututalon pihaa puhdistettiin toukokuussa.

Järjestyksenvalvojina toimittiin Ellinpäivien avajaisissa/toritansseissa heinäkuussa yhdessä JTY:n kanssa. Toritansseissa myös myytiin muurinpohjalettuja, kahvia ja grillimakkaraa avajaisyleisölle. Mukana näissä talkoissa 14 henkeä JuuU:sta.

Aurausviittoja pystytettiin muutama kilometri Pentinniemessä.

Pohjois-Karjala lehden taajamajakelu Juuassa hoidettiin toukokuussa.

Seuralehti Piikkari julkaistiin marraskuussa. Lehteä on julkaistu yhtäjaksoisesti vuodesta 1975 lähtien ja kyseessä oli Piikkarin 44. vuosikerta. Lehden vastaavana toimittajana toimi seuran puheenjohtaja apuvoimineen. Juttuja kirjoittivat mm. eri jaostojen ja toimintojen vastuuhenkilöt. Ilmoitushankinnasta vastasi jälleen Aimo Nykänen. Taitto on tehty Vaarojen Sanomilla.

Buffettia pidettiin seuran omissa tilaisuuksissa.

Joulupukkipalvelua toteutettiin jouluaattona jo 39. kerran. Pukkipalveluun osallistui 13 henkilöä. Vastuuhenkilönä toimi jälleen seuramme kunniapuheenjohtaja Kauko Räsänen apunaan seuran sihteeri. Jouluaattona  JuuU:n pukit vierailivat 55 paikassa eri puolilla Juukaa. Ennen joulua JuuU:n pukki vierailli kymmenessä eri tilaisuudessa. JuuU:n joulupukkipalvelulla on suuri merkitys juukalaisessa joulussa. Tämä näkyy ns. vakioasiakkuuksina, sillä useassa paikassa käydään jo toisessa tai jopa kolmannessa polvessa. Myös joulupukkipalveluun osallistuneet henkilöt ovat sitoutuneet vahvasti ko. toimintaan, sillä aattoillan pukkipalvelun useimmat mukana olevat ovat osallistuneet vuosien ja jopa vuosikymmenten ajan. Pukkipalveluväelle järjestettiin perinteinen pukkipalaveri ja kahvitus aaton aattona seuran toimistolla.

Seuran pienoisbussia (hankittu 2008) säilytettiin ”seuran toimistolla” puheenjohtajan ja sihteerin pihassa. Bussin mittariin kertyi vuoden aikana lähes 13000 kilometriä. Seuran yleisurheilun kilpailu- ja leiritysmatkoja oli tästä noin 7500 kilometriä, kuntojaoston osuus noin 3200 kilometriä. Aiemmista vuosista poiketen nyrkkeilymatkoja ei vuonna 2018 kirjautunut lainkaan. Johtokunnan vastuulle kuuluvia huolto-, katsastus-, yms. matkoja kertyi hieman reilut 600 kilometriä. Loput muodostuivat yhteistyötahojen maksullisista ajoista. Bussin huollosta vastasi Aimo Nykänen.

Seuralla on touko-kesäkuun vaihteessa kahdeksi vuodeksi myönnetty rahankeräyslupa K-Marketin asiakkaiden pullonpalautuslahjoituksia varten. Uusi lupa haettiin pelkästään JuuU:n nimissä, mutta tuotto jaetaan edelleen tasan JuuU:n, JuPS:n ja Coach-Teamin kesken.

Seuralla on yleishyödyllisten yhteisöjen verohuojennus-päätös viideksi vuodeksi ajalle 2015-2019.

Seuran jäsenmäärä oli vuoden lopussa 438, joista noin 200 on alle 15-vuotiaita. Jäsenmäärän laskussa näkyy juukalaisten syntyvyyden väheneminen, työn perässä muualle muutto sekä muutamien suurperheiden poisjäänti seuran toiminnasta. Toivottavaa jatkossakin olisi, että myös yhä useammat lasten vanhemmat liittyisivät jäseneksi. Seuran jäsenrekisterin ylläpito ja laskutus on ”seuran toimistolla” ja siitä vastaa seuran puheenjohtaja. Toukokuun alussa voimaan astuneiden tiukentuneiden EU:n tietosuojasäädösten mukaiset muutokset on tehty seuran jäsenrekisterin ja Piikkarin ilmoittajarekisterin selosteisiin. 

Joulu-LETE:ssä 8.12. julkistettiin Juuan Urheilijoiden vuoden JuuUlainen ja tällä kertaa johtokunnan valinta kohdistui Eila Ovaskaiseen. Perusteluina valinnalle oli Eilan pitkäaikainen toiminta perheliikunnassa, perheleireillä sekä eri tapahtumissa erilaisten ja mitä ihmeellisimpien leikkien suunnittelu, toteutus ja ohjaaminen. Lisäksi itsensä likoon laittaminen lukuisina satuhahmoina sekä erilaisten yllätysten laatiminen lapsille tapahtumissa olivat myös perusteina sekä seuran toiminnoissa mukanaolo kolmisenkymmentä vuotta.

TUL:n Karjalan piirin piirihallitukseen on kuulunut jäsenenä seuran puheenjohtaja Jarmo Vepsäläinen. Piirin yleisurheilujaostoon ovat kuuluneet Teuvo Närhi ja Aimo Nykänen.

TUL:n Karjalan piirin vuosikokouksessa Joensuussa huhtikuussa edustajana oli Marja-Leena Vepsäläinen.

Juuassa järjestettyyn Maakuntajuhlaan 5.1. osallistuivat JuuU:sta puheenjohtaja ja sihteeri.

Pohjois-Karjalan Urheilu-Gaalaan 26.1. osallistui johtokunnan jäsen Ville Ovaskainen. Gaalassa palkittiin Juuan vuoden liikuttajina seuramme jäsenet Antti ja Eini Eronen.

Vapaaehtoisten vapaapäivään Vuokatissa lauantaina 24.3. osallistuivat Armi ja Risto Repo sekä Seija Siponen.

Juuan kunnan järjestämään järjestöjen uuden avustusjärjestelmän infotilaisuuteen Ellinkulmassa helmikuun alussa osallistui JuuU:sta 3 henkilöä sekä sähköisen haun opastustilaisuuteen toukokuussa osallistui 2 henkilöä.

Tietosuojainfoon huhtikuussa osallistui JuuU:sta 2 henkilöä.

Juuan harrastemessujen suunnittelupalaveriin huhtikuussa JuuU:sta osallistui 1 henkilö ja samoin kesäkuussa ja elokuussa pidettyihin palavereihin.

Juukalaisten seurojen seuratyöntekijän haastatteluihin ja valintaan osallistui puheenjohtaja. Valitettavasti seuratyöntekijästä ei ole ollut seurallemme toivottua ja haettua hyötyä.

Juuan Mökkiläispäivässä heinäkuussa Paalasmaassa JuuU oli myymässä historiakirjaa puheenjohtajan ja sihteerin voimin.

Vuoden aikana muistettiin lukuisia seuran jäseniä ja yhteistyökumppaneita. Muistettiin kevään JuuU:laisia ylioppilaita (6) ruusuin ja historiakirjoin. Yhteistyökumppaneista muistettiin OP:n Tuomo Mustosta ja Jukolan Osuuskaupan Rauno Honkasta heidän jäädessään eläkkeelle. Merkkipäivien merkeissä muistettiin Tenho Laitista (80v), Matti Pajulaa (80v), Raimo Holopaista (70v), Kastehelmi Miettistä (70v), Onni Kirjavaista (70v), Helvi Nykästä (70v), Jarkko Tuonosta (50v) sekä Petri Toivasta (50v). Lisäksi seuran poisnukkuneen perustajajäsenen Olavi Kallisen muistoa kunnioitettiin viemällä kynttilä hänen haudalleen. TUL:n 100-vuotisjuhlan (2019) merkeissä marraskuussa muistettiin liittoa pienellä rahasummalla ja lisäksi saatiin kunnia laatia kirjoitus JuuU:n toiminnasta juhla-aviisiin ”100 tarinaa TUL:sta”.

Seuran tapahtumista tiedotettiin Piikkari-lehdessä, Vaarojen Sanomissa ja seuran omilla harrasteryhmissä jaetuilla tiedotteilla.

Seuran tietoja on luettavissa myös seuran nettisivuilla, joiden ylläpidosta on vastannut pääosin puheenjohtaja ja kuntojaoston osalta Armi Repo. Facebook-sivujen päivityksestä on vastannut Annika Tolvanen.

Juuan Urheilijat oli vahvasti edelleen mukana paikkakunnalla lukuisten suurten ja pienempienkin tapahtumien järjestelyissä. Yhteistyötä tehtiin monien eri tahojen kanssa, mm. kunnan kulttuuri- ja liikuntatoimi, kirjasto, Juuan Jänne, Juuan Palloseura, Coach Team, Pohjois-Karjalan Osuuspankki, Juuan sydänyhdistys, MLL, Juuka-seura, Etelä-Suomen Juuka-seura, Poikolan koulu, Juuan työväenyhdistys, Jukolan osuuskauppa. Tarkemmin tapahtumista, osallistujamääristä ja yhteistyökuvioista kerrotaan kunkin jaoston toimintakertomuksessa.