LETE-toiminta

LETE = Liikuntaa, Elämyksiä, Tietoa/Taitoa, Elämää

 

LETE-toiminta perustuu lähinnä viikottaisin pidettäviin LETE-kerhoihin, joissa lapsille on järjestetty liikunnallista toimintaa. Jokaisessa kerhossa on omat ohjaajansa ja kerhot on jaettu ikäluokittain:
- Pallero-LETE (1-2v.)
- Perhe-LETE (3-5v.)
- Leikki-LETE (5-7v.)
- Sportti-LETE (7-12v.)
 

LETE-ajatus syntyi TUL:n itäisten piirien Karjalan, Savon ja Saimaan ajatuksesta 1987. Pian se levisi koko TUL:n toimintaan nuorisourheilussa ja -liikunnassa. LETEä alkoivat kehitellä nuoriso-ohjaajat, jotka halusivat monipuolistaa ja kehittää TUL:n nuorisotyötä. Urheiluun ja liikuntaan haluttiin saada laajempi näkökenttä. Haluttiin irti pelkästä urheilu- ja liikunta-ajattelusta. Toimintoihin haluttiin monipuolisuutta mm. lisäämällä leikinomaisuutta, erilaista kulttuuriohjelmaa ja tutustuttamalla nuoret myös ”elämään” yleensä. TUL:n piirissä nähtiin, että nuori ihminen on kokonaisuus ja hänelle on annettava urheiluseurassa monipuolista tekemistä. Kasvatuksellisin keinoin nuorille voidaan antaa tietoa elämää varten. Nämä tiedot yhdessä terveen liikuntaharrastuksen kanssa antavat nuorille hyvät eväät jatkossa.