Johtokunnan toimintasuunnitelmat

 

Juuan Urheilijat ry

Toimintasuunnitelma vuodelle 2023

Vuosi 2023 on Juuan Urheilijoiden 56. toimintavuosi.

Juuan Urheilijat ry on Juuan kunnassa näkyvästi toimiva, monipuolisia liikuntaharrastuksia ja tapahtumia kaikille tarjoava, ihmisläheinen, luotettava, tunnettu ja arvostettu yleisseura, jossa tällä hetkellä on jäseniä noin 350, joista alle 15-vuotiaita noin puolet. Jäsenmäärältään seuramme on Juuan suurin urheiluseura.

Seura on jäsenenä Työväen Urheiluliitossa (TUL), Aikuisurheiluliitossa, Suomen Urheiluliitossa (SUL), sekä Pohjois-Karjalan Liikunnassa (PoKaLi) ja Pohjois-Karjalan Yleisurheilussa (PoKarY).

Seurassa järjestetään harrastus- ja/tai kilpailutoimintaa kolmessa lajissa: Yleisurheilussa 1-80 –vuotiaille, lentopallossa naisille ja miehille sekä kuntoliikuntaa kaiken ikäisille.

Seuran tärkeimmän toiminta-alueen muodostavat (yleisurheiluun kuuluvat) kerran viikossa kokoontuvat neljä LETE-liikuntakerhoa junioreille (Pallero-LETE, Perhe-LETE, Leikki-LETE, Sportti-LETE) ja kesäaikaan Kesä-LETE ja ATLETE. Lisäksi seura järjestää kaikille avoimia monipuolisia ja elämyksellisiä hiihto-, kuntoliikunta- ja virkistystapahtumia. Em. kerhoihin ja tapahtumiin tulisi saada osallistujia mukaan lisää, sillä Korona-rajoitusten yms. vuoksi ihmisiä on jäänyt runsaasti pois harrastuksista ja osa on passivoitunut täysin.

Johtokunta johtaa seuran toimintaa ja vastaa taloudesta. Johtokunnan alaisuudessa toimivat yleisurheilu-, kunto- ja lentopallojaostot suunnittelevat omat tapahtumansa ja talousarvionsa lajeittain ja huolehtivat niiden toteuttamisesta yhdessä jaostolaisten ja muun seuraväen kanssa..

Kaikkien jaostojen ja johtokunnan talousarvio vuodelle 2023 on 16.530 euroa.

Seuran toimintavarat koostuvat pääosin kunnan toiminta-avustuksesta ja yrityksiltä saaduista mainosmaksutuloista, jäsenmaksutuloista sekä vähäisistä buffetti- ja talkootuloista. Jokaisen harrastajan on myös osallistuttava itse kulujen kattamiseen.

Seuralla on yleishyödyllisten yhteisöjen verohuojennus vuosille 2020-2024.

Aktiivitoimijat ovat ikääntyneet. Talkootyötä on em. syystä varainhankinnassa lähes kokonaan jätetty pois, jotta saataisiin edes tapahtumien järjestelyporukka kasaan. Juuan Eläkkeensaajien kanssa on kokeiltu syksyn 2022 aikana tanssien järjestämistä työväentalolla ja tanssitoimintaa pyritään jatkamaan vuonna 2023.

Yhteistyötä tarvitaan lisää, sillä yhdessä saamme mm. isompia tapahtumia aikaan (muut urheiluseurat, kunnan liikunta- ja kulttuuritoimi, muut yhdistykset).

Seuran toimintakäsikirja on tehty helpottamaan sekä entisten että uusien seuratoimijoiden työtä. Sitä on jatkossa otettava enemmän seurassa käytännön ohjeeksi, koska se toimii samalla perehdyttämisaineistona. Käsikirja löytyy myös seuran nettisivuilta.

Kokouksiin ja koulutukseen osallistutaan mahdollisuuksien mukaan piiritasolla. Puheenjohtaja ja sihteeri osallistuvat TUL:n Karjalan piirihallituksen toimintaan.

Seuran toiminnoista tiedotetaan Vaarojen Sanomissa JuuU-palstalla, kilpailukalentereissa, LETE-kerhojen tiedotteissa sekä JuuU:n Internet- ja FB-sivuilla sekä tekstiviestein ja kauppojen ilmoitustauluilla.

Seuralehti Piikkarin painetusta lehdestä on luovuttu ja juttuja seuran tapahtumista ja toiminnoista julkaistaan seuran nettisivuilla. Nettisivuille on myyty muutamalle yritykselle logojen mainostilaa ja tätä pyritään lisäämään ja laajentamaan edelleen.

Seuran jäsenrekisteriä hoidetaan ”seuran toimistolla”. Rekisteriin on kirjattu jäsenen nimi- ja yhteystietojen lisäksi mm. syntymäaika ja jäsenyyden laji. Rekisteri toimii myös jäsenlaskutuksen hoito- ja seurantavälineenä. Jäsenrekisteristä on tietosuojaseloste.

Seuran bussia säilytetään ”seuran toimistolla” ja varaukset tehdään samaan paikkaan. Bussin huollosta vastaa edelleen Aimo Nykänen. Bussia vuokrataan myös ulkopuolisille, lähinnä yhteistyökumppaneille, johtokunnan vuosittain vahvistamaa korvausta vastaan.

Seuran sääntömääräiset kokoukset pidetään maaliskuussa ja marraskuussa. Johtokunta ja jaostot kokoontuvat tarvittaessa. Seuran edustajat osallistuvat keväällä TUL:n Karjalan piirin piirikokoukseen.

Vuonna 2023 osallistutaan TUL:n Karjalan piirin piirihallituksessa sovittuihin vuosittaisiin neljän seuran (JuuU, MuRi, PolVa, PaVa) yhteistyötapaamisiin/tapahtumiin, joista ainakin yhden järjestelyistä vastaa JuuU.

Eri lajien toiminnot selviävät tarkemmin kunkin jaoston ja lajin toimintasuunnitelmista.