Johtokunnan toimintasuunnitelmat

Juuan Urheilijat ry

Toimintasuunnitelma vuodelle 2019

Vuosi 2019 on Juuan Urheilijoiden 52. toimintavuosi.

Juuan Urheilijat ry on Juuan kunnassa näkyvästi toimiva, monipuolisia liikuntaharrastuksia ja tapahtumia kaikille tarjoava, ihmisläheinen, luotettava, tunnettu ja arvostettu yleisseura, jossa tällä hetkellä on jäseniä noin 480, joista alle 15-vuotiaita noin puolet. Jäsenmäärältään seuramme on Juuan suurin urheiluseura.

Seura on jäsenenä Työväen Urheiluliitossa (TUL), Aikuisurheiluliitossa, Suomen Urheiluliitossa (SUL), Suomen Nyrkkeilyliitossa sekä Pohjois-Karjalan Liikunnassa (PoKaLi) ja Pohjois-Karjalan Yleisurheilussa (PoKarY).

Seura on mukana perustetussa Juuan liikunnan tuki ry:ssä.

Seurassa järjestetään harrastus- ja/tai kilpailutoimintaa neljässä lajissa: Yleisurheilussa 1-80 –vuotiaille, lentopallossa naisille ja miehille sekä nyrkkeilyssä junioreille ja naisille sekä kuntoliikuntaa kaiken ikäisille.

Seuran tärkeimmän toiminta-alueen muodostavat (yleisurheiluun kuuluvat) kerran viikossa kokoontuvat viisi erilaista LETE-liikuntakerhoa junioreille (Pallero-LETE, Perhe-LETE, Leikki-LETE, Sportti-LETE, ATLETE-pelivuoro) ja kesäaikaan ATLETE-yleisurheilukoulu. Lisäksi seura järjestää kaikille avoimia monipuolisia ja elämyksellisiä hiihto-, kuntoliikunta- ja virkistystapahtumia. Yhteistyössä muiden juukalaisten yhdistysten kanssa järjestetään kaikille avoimia lasten tapahtumia.

Johtokunta johtaa seuran toimintaa ja vastaa taloudesta. Johtokunnan alaisuudessa toimivat yleisurheilu-, kunto- ja lentopallojaostot suunnittelevat omat tapahtumansa ja talousarvionsa lajeittain ja huolehtivat niiden toteuttamisesta yhdessä jaostolaisten ja muun seuraväen kanssa. Suoraan johtokunnan alaisuudessa toimii nyrkkeily (vastuuhenkilönä Jarmo Tolvanen).

Kaikkien jaostojen ja johtokunnan talousarvio vuodelle 2019 on 27.125 euroa.

Seuran toimintavarat koostuvat kunnan toiminta-avustuksesta ja yrityksiltä saaduista mainosmaksutuloista, jäsenmaksutuloista sekä talkootöistä saaduista tuloista. Jokaisen harrastajan on myös osallistuttava itse kulujen kattamiseen.

Seuralle on saatu yleishyödyllisten yhteisöjen verohuojennus vuosille 2015-2019.

Aktiivitoimijat ovat ikääntyneet. Talkootyötä on em. syystä johtuen vähennettävä. Salilla LETE-ryhmissä on jatkuva ohjaajatarve vaikka uusia ohjaajia onkin muutamia saatu mukaan.

Uusia yhteistyömuotoja tarvitaan lisää, sillä yhdessä saamme mm. isompia tapahtumia aikaan (muut urheiluseurat, kunnan liikunta- ja kulttuuritoimi, muut yhdistykset).

Seuran toimintakäsikirja on saatu valmiiksi ja on otettu käyttöön seuran toiminnoissa helpottamaan sekä entisten että uusien seuratoimijoiden työtä. Sitä pitäisi saada enemmän seuran käytäntöihin. Käsikirja toimii samalla perehdyttämisaineistona.

Kokouksiin ja koulutukseen osallistutaan mahdollisuuksien mukaan piiritasolla. Puheenjohtaja jatkaa edelleen jäsenenä piirihallituksessa.

Seuran toiminnoista tiedotetaan Vaarojen Sanomissa JuuU-palstalla, omassa Piikkari-lehdessä marraskuussa, kilpailukalentereissa, LETE-kerhojen tiedotteissa sekä piirin ja JuuU:n Internet- ja FB-sivuilla sekä tekstiviestein ja kauppojen ilmoitustauluilla.

Seuralehti Piikkarilla vuosi 2019 on 45. julkaisuvuosi.

Seuran syksyllä 2017 ilmestynyttä historiakirjaa ”Viisi virkeää vuosikymmentä” pyritään edelleen myymään ja levittämään mahdollisimman laajasti.

Seuran jäsenrekisteriä hoidetaan ”seuran toimistolla”. Rekisteriin on kirjattu jäsenen nimi- ja yhteystietojen lisäksi mm. syntymäaika ja jäsenyyden laji. Rekisteri toimii myös jäsenlaskutuksen hoito- ja seurantavälineenä. Jäsenrekisteristä on tietosuojaseloste.

Seuran bussia säilytetään ”seuran toimistolla” ja varaukset tehdään samaan paikkaan. Bussin huollosta vastaa edelleen Aimo Nykänen. Bussia vuokrataan myös ulkopuolisille, lähinnä yhteistyökumppaneille, johtokunnan vuosittain vahvistamaa korvausta vastaan.

Seuran sääntömääräiset kokoukset pidetään maaliskuussa ja marraskuussa. Johtokunta ja jaostot kokoontuvat tarvittaessa, samoin lisäksi kokoontuu Piikkarin lehtitoimikunta. Seuran edustajat osallistuvat keväällä TUL:n Karjalan piirin piirikokoukseen.

Eri lajien toiminnot selviävät tarkemmin kunkin jaoston ja lajin toimintasuunnitelmista.