Johtokunnan toimintasuunnitelmat

 Juuan Urheilijat ry

Toimintasuunnitelma vuodelle 2022

Vuosi 2022 on Juuan Urheilijoiden 55. toimintavuosi. Välijuhlavuotta juhlistetaan vuosi- tai syyskokouksen yhteydessä.

Juuan Urheilijat ry on Juuan kunnassa näkyvästi toimiva, monipuolisia liikuntaharrastuksia ja tapahtumia kaikille tarjoava, ihmisläheinen, luotettava, tunnettu ja arvostettu yleisseura, jossa tällä hetkellä on jäseniä noin 400, joista alle 15-vuotiaita noin puolet. Jäsenmäärältään seuramme on Juuan suurin urheiluseura.

Seura on jäsenenä Työväen Urheiluliitossa (TUL), Aikuisurheiluliitossa, Suomen Urheiluliitossa (SUL), sekä Pohjois-Karjalan Liikunnassa (PoKaLi) ja Pohjois-Karjalan Yleisurheilussa (PoKarY).

Seurassa järjestetään harrastus- ja/tai kilpailutoimintaa kolmessa lajissa: Yleisurheilussa 1-80 –vuotiaille, lentopallossa naisille ja miehille sekä kuntoliikuntaa kaiken ikäisille.

Seuran tärkeimmän toiminta-alueen muodostavat (yleisurheiluun kuuluvat) kerran viikossa kokoontuvat neljä erilaista LETE-liikuntakerhoa junioreille (Pallero-LETE, Perhe-LETE, Leikki-LETE, Sportti-LETE) ja kesäaikaan ATLETE-yleisurheilukoulu. Lisäksi seura järjestää kaikille avoimia monipuolisia ja elämyksellisiä hiihto-, kuntoliikunta- ja virkistystapahtumia.

Johtokunta johtaa seuran toimintaa ja vastaa taloudesta. Johtokunnan alaisuudessa toimivat yleisurheilu-, kunto- ja lentopallojaostot suunnittelevat omat tapahtumansa ja talousarvionsa lajeittain ja huolehtivat niiden toteuttamisesta yhdessä jaostolaisten ja muun seuraväen kanssa. Kaikessa seuran toiminnassa huomioidaan valtakunnalliset ja alueelliset Korona- rajoitukset ja –ohjeet.

Kaikkien jaostojen ja johtokunnan talousarvio vuodelle 2022 on 17.860 euroa.

Seuran toimintavarat koostuvat pääosin kunnan toiminta-avustuksesta ja yrityksiltä saaduista mainosmaksutuloista, jäsenmaksutuloista sekä vähäisistä buffetti- ja talkootuloista. Jokaisen harrastajan on myös osallistuttava itse kulujen kattamiseen.

Seuralla on yleishyödyllisten yhteisöjen verohuojennus vuosille 2020-2024.

Aktiivitoimijat ovat ikääntyneet. Talkootyötä on em. syystä varainhankinnassa lähes kokonaan jätetty pois, jotta saataisiin edes tapahtumien järjestelyporukka kasaan. Salilla LETE-ryhmissä on joitakin lasten vanhempia saatu mukaan ohjaustoimintaan.

Yhteistyötä tarvitaan lisää, sillä yhdessä saamme mm. isompia tapahtumia aikaan (muut urheiluseurat, kunnan liikunta- ja kulttuuritoimi, muut yhdistykset).

Juuan kunnan viime aikojen päätökset kohdistuvat urheiluseuroihinkin ja varsinkin niiden järjestämiin tapahtumiin kustannuksia kohottavasti ja lisätyötä tuottavana. Kuten mm. vuokrat, käyttömaksut, siivoukset jne. Myös muu byrokratia EU- ja valtakunnallisten säädösten kiristyessä ja mm. pankkiasioinnin hankaloituessa entisestään vievät intoa vapaaehtoistyöstä. Pankin palvelumaksut nousevat koko ajan ja lisäkuluja seuralle muodostuu mm. pankin päätöksestä muuttaa järjestöjen tilit ns. yritystileiksi.

Seuran toimintakäsikirja on tehty helpottamaan sekä entisten että uusien seuratoimijoiden työtä. Sitä on jatkossa otettava enemmän seurassa käytännön ohjeeksi, koska se toimii samalla perehdyttämisaineistona. Käsikirja löytyy myös seuran nettisivuilta.

Kokouksiin ja koulutukseen osallistutaan mahdollisuuksien mukaan piiritasolla. Puheenjohtaja ja sihteeri osallistuvat TUL:n Karjalan piirihallituksen toimintaan.

Seuran toiminnoista tiedotetaan Vaarojen Sanomissa JuuU-palstalla, kilpailukalentereissa, LETE-kerhojen tiedotteissa sekä JuuU:n Internet- ja FB-sivuilla sekä tekstiviestein ja kauppojen ilmoitustauluilla.

Seuralehti Piikkarilla vuosi 2022 on 48. julkaisuvuosi. Lehteä kehitetään vuonna 2022 sähköiseen muotoon ja näillä näkymin julkaistaan ns. nettilehtenä, johon pyritään saamaan muutamia mainoksia.

Seuran syksyllä 2017 ilmestynyttä historiakirjaa ”Viisi virkeää vuosikymmentä” pyritään edelleen myymään ja levittämään mahdollisimman laajasti ja jakamaan välijuhlavuoden tapahtumissa.

Seuran jäsenrekisteriä hoidetaan ”seuran toimistolla”. Rekisteriin on kirjattu jäsenen nimi- ja yhteystietojen lisäksi mm. syntymäaika ja jäsenyyden laji. Rekisteri toimii myös jäsenlaskutuksen hoito- ja seurantavälineenä. Jäsenrekisteristä on tietosuojaseloste.

Seuran bussia säilytetään ”seuran toimistolla” ja varaukset tehdään samaan paikkaan. Bussin huollosta vastaa edelleen Aimo Nykänen. Bussia vuokrataan myös ulkopuolisille, lähinnä yhteistyökumppaneille, johtokunnan vuosittain vahvistamaa korvausta vastaan.

Seuran sääntömääräiset kokoukset pidetään maaliskuussa ja marraskuussa. Johtokunta ja jaostot kokoontuvat tarvittaessa, samoin lisäksi kokoontuu Piikkarin nettilehden toimikunta. Seuran edustajat osallistuvat keväällä TUL:n Karjalan piirin piirikokoukseen.

Vuonna 2022 osallistutaan TUL:n Karjalan piirin piirihallituksessa sovittuihin vuosittaisiin neljän seuran (JuuU, MuRi, PolVa, PaVa) yhteistyötapaamisiin/tapahtumiin, joista ainakin yhden järjestelyistä vastaa JuuU.

Eri lajien toiminnot selviävät tarkemmin kunkin jaoston ja lajin toimintasuunnitelmista.